banner78

Personel Alım İlanları

banner93
10 Aralık 2021 Cuma 13:59
Personel Alım İlanları
banner53

Nevşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Personel Alım İlanları dahilinde iki adet sözleşmeli büro personeli alınacak...

Alınacak personellerde aranan nitelikler farklı olup aşağıda belirtilmiştir. 

NEVŞEHİR MERKEZ İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

1 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 Nevşehir Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal 

Yardımlar Genel Müdürlüğünün, 16.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren 16.02.2012/1 sayılı Fon Kurulu kararı ile 

uygun görülen, 07.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 18.12.2015/7 sayılı değişiklik ve eklemeler yapılmasıyla ilgili 

Fon Kurulu kararı ile “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş 

Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı iş yasası uyarınca 

aşağıdaki esaslar dahilinde 1 adet “Büro Görevlisi” unvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

 BÜRO GÖREVLİSİ İLANI-1 

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk ceza kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl 

veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal 

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 

kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal 

varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

7- Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının iş tanımında 

belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan 2020-2021 Kamu Personeli Seçme Sınavında 

KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

8- İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, İstatistik ve

Ekonomi/Ekonometri, Muhasebe ve Finas Yönetimi, Bankacılık, Çalışma Ekonomisi bölümlerinin yurt içi veya 

yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

2- Muhasebe bilgisi ve deneyimine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

3- İlan tarihinden itibaren son 6 aydır Nevşehir il merkezi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Adli ve İdari Soruşturma sonucunda işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,

6- MS OFFİCE uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek, (Milli Eğitim Müdürlüklerinden onaylı Bilgisayar 

Sertifikası bulunmak veya Bitirdiği Fakültede Bilgisayar dersi gördüğünü not durum belgesi (transkript) ile 

belgelendirmek)

7- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmaması. (Sağlık Raporu ile belgelendirmek)

9- İşin süresi: 2 ay deneme süreli olmak kaydı ile Belirsiz Süreli

C) DİĞER HUSUSLAR;

1- Mülakat tarihinden önce kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların 

başvurusu kabul edilmeyecek ve mülakata alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan 

adaylar ile sözleşme imzalanmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

2- Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. Ancak başka bir vakıfta görev almak isteyen 

personel, istihdam edildiği vakıfta en az 1 yıldır görev yapıyor olmak şartıyla, görev almak istediği vakfın personel 

ihtiyacı ve norm kadro durumuna göre, halihazırda çalıştığı ve görev yapmak istediği vakıf mütevelli heyetlerinin 

uygun görüşüyle vakıf değişikliği yapabilir. Ayrıca, sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimi ve 

pozisyonda istihdam edildiğinden, devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar arasında naklen atamalarına dair 

mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyona yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık 

vb.) nakil talebinde bulunamaz.

3- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin noter onaylı sureti,

2- Nüfus Cüzdanı sureti,

3- ÖSYM tarafından Lisans mezunları için yapılan 2020-2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan 

türü sınav Sonuç Belgesi,

4- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

5- Bilgisayar Sertifikası veya bitirdiği fakültede Bilgisayar dersi gördüğünü kanıtlayan not durum belgesi 

(transkript) (Aslı veya Onaylı Sureti)

6- Adli Sicil Kaydı (asıl)

7- Askerlik Terhis Belgesi (asıl) veya Tecil Belgesi (asıl)

8- Sağlık Raporu (çalışmasına engeli bulunmadığını gösteren)

9- Ehliyet 

10- Tarihçeli Yerleşim yeri belgesi (asıl)

BAŞVURU İLANI, TARİHLERİ, SON EVRAK TESLİM TARİHİ

BAŞVURU İLANI; 10/12/2021 – 20/12/2021 tarihleri arasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal 

Yardımlar Genel Müdürlüğünün https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresli web sitesi, Nevşehir Valiliği web 

sitesi ve İşkur’a gönderilerek ilan ettirilecektir.

Online başvurular https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr adresi üzerinden 10/12/2021 – 20/12/2021 tarihleri 

arasında yapılacaktır. Başka usullerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Online olarak başvuru yapanlar 

istenilen belgeleri 23/12/2021 saat 17:00’a kadar şahsen vakfa teslim edeceklerdir. Başvuranlar arasından istenilen 

belgeleri 23/12/2021 saat 17:00’a kadar şahsen vakfa teslim eden, KPSS P3 puan sıralamasına göre puanı en 

yüksek olan 5 kişi, mülakata hak kazanmış olacaklardır. Evrak teslim adresi: 350 Evler, Santral Sk. No:14, 

Hükümet Konağı Zemin Kat Nevşehir/ Merkez Tel: 0(384)213 52 60

MÜLAKAT SONUÇLARI

Mülakat sonucunda işe alınması uygun görülen 1 kişi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapıldıktan ve 

Mütevelli Heyetin değerlendirmesinden sonra sözleşme imzalanıp işe başlatılacaktır.

İLANEN DUYURULUR.

NEVŞEHİR MERKEZ İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

1 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 Nevşehir Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal 

Yardımlar Genel Müdürlüğünün, 16.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren 16.02.2012/1 sayılı Fon Kurulu kararı ile 

uygun görülen, 07.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 18.12.2015/7 sayılı değişiklik ve eklemeler yapılmasıyla ilgili 

Fon Kurulu kararı ile “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş 

Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı iş yasası uyarınca 

aşağıdaki esaslar dahilinde 1 adet “Büro Görevlisi” unvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir. 

BÜRO GÖREVLİSİ İLANI-2

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk ceza kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl 

veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal 

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 

kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal 

varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

7- Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının iş tanımında 

belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan 2020-2021 Kamu Personeli Seçme Sınavında 

KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

8- İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, İstatistik,

Ekonometri, Sosyoloji ve Halkla İlişkiler bölümlerinin yurt içi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından 

birini bitirmiş olmak.

2- İlan tarihinden itibaren son 6 aydır Nevşehir il merkezi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

3- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

4- Adli ve İdari Soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,

5- MS OFFİCE uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek, (Milli Eğitim Müdürlüklerinden onaylı Bilgisayar 

Sertifikası bulunmak veya Bitirdiği Fakültede Bilgisayar dersi gördüğünü not durum belgesi (transkript) ile 

belgelendirmek) 

6- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,

7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmaması. (Sağlık Raporu ile belgelendirmek)

8- İşin süresi: 2 ay deneme süreli olmak kaydı ile Belirsiz Süreli

C) DİĞER HUSUSLAR;

1- Mülakat tarihinden önce kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların 

başvurusu kabul edilmeyecek ve mülakata alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan 

adaylar ile sözleşme imzalanmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

2- Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. Ancak başka bir vakıfta görev almak isteyen 

personel, istihdam edildiği vakıfta en az 1 yıldır görev yapıyor olmak şartıyla, görev almak istediği vakfın personel 

ihtiyacı ve norm kadro durumuna göre, halihazırda çalıştığı ve görev yapmak istediği vakıf mütevelli heyetlerinin 

uygun görüşüyle vakıf değişikliği yapabilir. Ayrıca, sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimi ve 

pozisyonda istihdam edildiğinden, devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar arasında naklen atamalarına dair 

mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyona yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık 

vb.) nakil talebinde bulunamaz.

3- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin noter onaylı sureti,

2- Nüfus Cüzdanı sureti,

3- ÖSYM tarafından Lisans mezunları için yapılan 2020-2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan 

türü sınav Sonuç Belgesi,

4- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

5- Bilgisayar Sertifikası veya bitirdiği fakültede Bilgisayar dersi gördüğünü kanıtlayan not durum belgesi 

(transkript) (Aslı veya Onaylı Sureti)

6- Adli Sicil Kaydı (asıl)

7- Askerlik Terhis Belgesi (asıl) veya Tecil Belgesi (asıl)

8- Sağlık Raporu (çalışmasına engeli bulunmadığını gösteren)

9- Ehliyet 

10- Tarihçeli Yerleşim yeri belgesi (asıl)

BAŞVURU İLANI, TARİHLERİ, SON EVRAK TESLİM TARİHİ 

BAŞVURU İLANI; 10/12/2021 – 20/12/2021 tarihleri arasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal 

Yardımlar Genel Müdürlüğünün https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresli web sitesi, Nevşehir Valiliği web 

sitesi ve İşkur’a gönderilerek ilan ettirilecektir. 

Online başvurular https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr adresi üzerinden 10/12/2021 – 20/12/2021 tarihleri 

arasında yapılacaktır. Başka usullerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Online olarak başvuru yapanlar 

istenilen belgeleri 23/12/2021 saat 17:00’a kadar şahsen vakfa teslim edeceklerdir. Başvuranlar arasından istenilen 

belgeleri 23/12/2021 saat 17:00’a kadar şahsen vakfa teslim eden, KPSS P3 puan sıralamasına göre puanı en 

yüksek olan 5 kişi, mülakata hak kazanmış olacaklardır. Evrak teslim adresi: 350 Evler, Santral Sk. No:14, 

Hükümet Konağı Zemin Kat Nevşehir/ Merkez Tel: 0(384)213 52 60

MÜLAKAT SONUÇLARI

Mülakat sonucunda işe alınması uygun görülen 1 kişi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapıldıktan ve 

Mütevelli Heyetin değerlendirmesinden sonra sözleşme imzalanıp işe başlatılacaktır.

Son Güncelleme: 10.12.2021 14:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner39