banner78
Osman Aytekin
Osman Aytekin
Yazarın Makaleleri
Her İnsan Kötü Olabilir Mi ?
İyilik ve kötülük kavramlarını besleyen başka terimler de var. İyilik kavramını destekleyen yaklaşımlara şunları ekleyebiliriz: olaylara pozitif ve önyargısız yaklaşım, iyi zanda bulunma, sevgiyle bakma, yardım etme, moral verme, ihtiyacını...
Her İnsan Kötü Olabilir Mi?
İyilik ve kötülük kavramlarını besleyen başka terimler de var.       İyilik kavramını destekleyen yaklaşımlara şunları ekleyebiliriz: olaylara pozitif ve önyargısız yaklaşım, iyi zanda bulunma, sevgiyle bakma,...
Nevşehir Evleri
         Nevşehir; Nevşehirli Sadrazam Damat İbrahim Paşa zamanında büyük bayındırlık hareketine girişilmesiyle imaretler, camiler medreseler ve çeşmeler yapılmıştır.       Muşkara'yı...
Nevşehir ve Laleler
   Lale, Türkler tarafından Orta Asya'dan göçle Anadolu'ya getirildi. Anadolu'da 12. yüzyıldan itibaren el sanatlarında süsleme motifi olarak kullanılmaya başlandı. Lale şiirde, resimde, hikayede, romanda, minyatürde...
Nevşehir'in İl Oluşu ve Büyük Düşünmek
Nevşehir, Nyssa ve Muşkara adıyla anılan bir köy iken Osmanlı döneminde 1725 yılında bir fermanla yeni şehir anlamına gelen Nevşehir adını aldı. Nevşehir; Nevşehirli Sadrazam Damat İbrahim Paşa zamanında büyük bayındırlık hareketine...
Sosyal Medyaya Çeki Düzen!
Teknolojik cihazlar hayatımızın artık ayrılmaz bir parçasıdır. Sosyal medya da bunlardan biridir. Sosyal medya anlam olarak; 'kullanıcılar tarafından oluşturulan bilginin basit, anlık ve çift taraflı olarak paylaşılmasını ve ulaşılmasını...
Muşkara'dan Nevşehir'e
MUŞKARA'DAN NEVŞEHİR'E Osman Aytekin       Turizmle öne çıkan ve adını duyuran Nevşehir'in en eski adının kaynaklara göre Nyssa olduğu öne sürülmektedir. Ancak Nyssa'nın yerinin bugünkü...
LÜTFEN DUYARLI OLALIM!
İnsan önce can sonra canan der. Kendi özel hayatı önemlidir ve dolaysıyla dikkat etmeye çalışır, çabalar. Özen gösterir. İlişkilerine dikkat eder. Arkadaşlık ve dostluk gibi kavramlar da kendi anlayış ve arzusuna göre oluşur. İnsanın...
Duygularımızın Usaresi
Hayatımızın vazgeçilmezcleri arasında şu fani dünyada o kadar çok şey var ki.  Hangi birini saymalı? Sevgi dolu duyguları hayata hakim kılmayı mı, ? İyi, temiz ve güzellikler içinde yaşama isteğini mi? Zarafetin kollarında sanata...
Hayatı Anlamak, Anlamlandırmak
Hayat kişiden kişiye farklı anlamlar, önemler taşır. İyi güzel bir yaşantıyı tutum ve davranışlarımız belirler. Sade, kolay ve yaşanılır bir hayat için insanoğlu daima bir çaba ve mücadele içindedir. Emek vermeden, ter dökmeden çalışmak...

banner39

banner84