banner78
Emrullah Güney
Emrullah Güney
Yazarın Makaleleri
Osmanlı Padişahları'nın Bağlı Olduğu Tarikatlar
OSMANLI PADİŞAHLARININ BAĞLI OLDUĞU TARİKATLAR Dr Emrullah Güney 1299'dan 1922'ye değin Osmanlı Devleti'ni yöneten sultanların- halifelerin islamın hangi tarikatına bağlı oldukları hep merak konusu olmuştur. Önce mezhep nedir...
Sakarya Meydan Savaşı : Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın Dönüm Noktası
SAKARYA MEYDAN SAVAŞI : Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın Dönüm Noktası Dr Emrullah Güney Yunanistan Küçük Asya Askeri Harekatı ve TBMM Orduları 1 Nisan 1921. Garp Cephesi Kumandanı Mirliva İsmet Paşa, telgraf başında , yedi uykusuz gecenin...
Balıklı Kaya
BALIKLI KAYA Belediye Başkanı Kürşat Numanoğlu, halı mindere oturmuş, sırtını halı minderlere dayamış, anlatıyor: '' Yav, dünyayı gezmek kadar gözel bi şey yok arkadaş. Bu reyislikde üçüncü dönemim. Dördüncü dönem de...
İki Ressam, Bir Kitap Sayfası
Öğretmen Yüksel Demirsoy. Nevşehir'e yerleştirilmiş bir ''muhacir'' ailenin çocuğu. Onlara ''1340'te gelenler'' deniyor. İlkokul 4. sınıf öğrencileri için 1340 nedir? Eğer bir öğreten olmazsa...
Kitap Bağışları
TBMM 23 Nisan 1920 günü bir yasa çıkarabilseydi ; '' Maarif teşkilatında vazifeli muallimlerin tekaüde ayrıldıkları tarihte tedrisata dair tüm kitapları aynı müessesede muhafaza olunacaktır.'' Elbette 1920 koşulları çok...
Ucasarlı Atılgan Mehmet'in Romanında Nevşehir Lisesi Eğiticileri
'' Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün arşivinde bulunan miladi 1584 tarihli mufassal defterinde ve Başvekalet Arşivi'nde; 1718 yılında Damat İbrahim Paşa sadrazam olduğunda şehir, Uçhisar'a bağlı 30 hanelik Muşkara...
Ahıska Folkloru
AHISKA  FOLKLORU Ahıska  Türkleri, Gürcüstan'ın Meshet-Cavaheti mahallının Adıgün, Ahısga, Aspindza, Ahalkalaki, Bogdanovka ve başga rayonlarında yaşamış, 1944'üncü ilin 14 noyabrında ( kasım ayı )  öz doğma...
Kerkük Türkmen Dilinde Dialekt ve Şive Farkları
Kerkük Türkmen Dilinde Dialekt ve Şive Farkları Kısaltmalar A K : Altun Köprü şivesi, Er : Erbil şivesi, A : Arapça, K : Kerkük şivesi, Kif : Kifri şivesi, Mend. Han : Mendeli, Hanagin şivesi, Til : Til'efer şivesi, Tuz. Hur.: Tuz Hurmatu...
Benim Hiç Bisikletim Olmadı
Haftada bir, pazartesi günleri Nevşehir'e gidiyoruz. Sebze, meyve aldıktan sonra heybeyi, sepeti bakkal Ahmet Ağa'nın dükkanına bırakıyoruz. Büyük Sinema'da oynayan filmi seyretmeden Göre'ye dönmek olur mu ? Bu arada, cebimizdeki...
Sigara'nın Hiç Zararını Görmedim
SİGARANIN HİÇ ZARARINI GÖRMEDİM Elma attım duvara Yuvarlandı kenara Oğlanın yakışığı Tüttürdüğü sigara. Bir kurban bayramının, yazın en sıcak günlerine rastladığı bir yıl, Göre ilkokulunda öğrenci olan Yücel ağabeyim, arkadaşlarının...
Nevşehir ve Ürgüp Atasözleri
NEVŞEHİR ve ÜRGÜP ATASÖZLERİ Dr Emrullah Güney Bitmez, sonu gelmez kitaplık düzenlemeleri sırasında bir defter dikkatimi çekti. Üzerinde 1971-78 yazılı… Bu, benim Fırat Üniversitesi'ne geçmeden önceki, Nevşehir Merkez Ortaokulu'nda...
Göreli Gezici Başmuallim Şükrü Bey - Emrullah Güney
GÖRELİ GEZİCİ BAŞMUALLİM ŞÜKRÜ BEY ‘' 1329 senesinde Bulgar işgalindeki Edirne, Türk ordusunun bir baskınıyla kurtarılıyor. Üç nehir şehri, Osmanlı Devleti'nin ikinci paytahtı, Selimiye Camisiyle taçlanmış Trakya'nın...
Mediko Sosyal Merkezi’nde Öğlen Yemeği
Yine yeşeriyor fındık dalları Acep noolacak yârin halları ? MSM…Cebeci, Devlet Konservatuarı karşısına doğru. Dikimevi… Giresun Yüksek Tahsil Talebe Yurdu olarak yapılmış güzel bir yapı. Gökçe gökçe boyaklı. Tam 5 katlı. Ankara...
1964 EYLÜL
Kızılcin Köyü daha Özyayla olmamıştı. Hangi işgüzar mülki idare amirinin fikriydi bu, bilmiyorum. Neden, değiştirmek gerekiyor köyün adını ? ‘'Kızıl''a düşmanlık…Oysa kızıl, birçok Türk ilinde, örneğin Azerbaycan'da...
D İ Y A R B A K I R : KADİM MEDENİYET MERKEZİ
D İ Y A R B A K I R : KADİM MEDENİYET MERKEZİ Dr Emrullah Güney Sönmüş yanardağ Karacadağ'ın surlar için, evler için, köprüler için yapı taşı hazırladığı bir kadim medeniyet merkezidir Amid. Ol Karacadağ'dır ki kar sularının...

banner39

banner84