banner78
Emrullah Güney
Emrullah Güney
Yazarın Makaleleri
Emeğin  Karşılığı
Baki Ulu  bir köy çocuğu. Binbir zorlukla okudu ilk, orta,lisede. Daha ileri gidemedi. Ailesinin gücü yoktu çünkü. Bir kamu bankasında memur oldu. Lisede öğrendiği Fransızcaya İngilizce de ekledi. Sanıyordu ki, Banka Genel Müdürlüğü...
Emeğin  Karşılığı
Baki Ulu  bir köy çocuğu. Binbir zorlukla okudu ilk, orta,lisede. Daha ileri gidemedi. Ailesinin gücü yoktu çünkü. Bir kamu bankasında memur oldu. Lisede öğrendiği Fransızcaya İngilizce de ekledi. Sanıyordu ki, Banka Genel Müdürlüğü...
Prof Dr REŞAT İZBIRAK : Büyük Bir Coğrafyacı
‘' Bir bayram günüydü. Evden çıktım, kentin orta yerine, Kale çevresine doğru yürüdüm. Baktım davul zurna çalınıyor. Çocuklar sevinç içinde koşturuyorlar. Anamın verdiği bir mecidiye (20 kuruş) cebimde, yitirmemek için sıkı...
Simit
‘' Benim babam 1956-59 arasında burada Nafia müdürüydü. Gençler bilmez belki. Nafia ne demek? Bayındırlık demek. İlk greyder bu vilayete babamın müdürlüğünde gelmişti. 59'un yazında babamın tayini çıktı; ayrıldık buradan....
YİĞİT EGE EFELERi
­YİĞİT EGE EFELERi Emrullah Güney Eğilmez başın gibi Gökler bulutlu efem Dağlar yoldaşın gibi Sana ne mutlu efem. Oyna yansın cepkenin Yansın güneşten tenin Gün senin şenlik senin Bayramın kutlu efem Ege'nin incisi güzel İzmir 1919'un...
Bağımsızlık Savaşımız: Kuvayı Milliye
BAĞIMSIZLIK SAVAŞIMIZ : KUVAYI MİLLİYE Dr Emrullah Güney Ondokuz mayıs bindokuzyüzondokuz Bir eski kıyı kenti Samsun.             Bu başlayan bir yeni gün değil, bir çağ. Duyar milyonlarca...
Ehliyet…Liyakat…
Göre İlkokulu'nda ilk sınıfta Salim Oğuz'dan; ikinci sınıfta Remzi Rehber'den sağlam bir eğitim aldık. 3. Sınıfta bir hafta kadar İbrahim Tüfekçi girdi derslerimize. Özenli bir öğretmen idi. Fakat 40'lı yaşlardaydı;...
BİLİR GÖRÜNMEK
'' Ben şair deyince Abdülhak Hamit'i bilirim.'' '' Soyadı neydi rahmetli reisül şuaranın ?'' '' Bilmiyorum. O kadar mühim mi bu.'' '' Rahmetliyi iyi bildiğini düşündüm...
Firen - Emrullah Güney'in Kaleminden
Firensiz bir otomobille 750 km... Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Kayseri… Bitmez tükenmez yollar… Firen var da, zayıf...Balatalar yıprak... Trafik ışıklarında durmak gerektiğinde ne yapacaksın? Tehlikeli...Kendinden başka üç kişinin yaşam...
Osmanlı Padişahları'nın Bağlı Olduğu Tarikatlar
OSMANLI PADİŞAHLARININ BAĞLI OLDUĞU TARİKATLAR Dr Emrullah Güney 1299'dan 1922'ye değin Osmanlı Devleti'ni yöneten sultanların- halifelerin islamın hangi tarikatına bağlı oldukları hep merak konusu olmuştur. Önce mezhep nedir...
Sakarya Meydan Savaşı : Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın Dönüm Noktası
SAKARYA MEYDAN SAVAŞI : Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın Dönüm Noktası Dr Emrullah Güney Yunanistan Küçük Asya Askeri Harekatı ve TBMM Orduları 1 Nisan 1921. Garp Cephesi Kumandanı Mirliva İsmet Paşa, telgraf başında , yedi uykusuz gecenin...
Balıklı Kaya
BALIKLI KAYA Belediye Başkanı Kürşat Numanoğlu, halı mindere oturmuş, sırtını halı minderlere dayamış, anlatıyor: '' Yav, dünyayı gezmek kadar gözel bi şey yok arkadaş. Bu reyislikde üçüncü dönemim. Dördüncü dönem de...
İki Ressam, Bir Kitap Sayfası
Öğretmen Yüksel Demirsoy. Nevşehir'e yerleştirilmiş bir ''muhacir'' ailenin çocuğu. Onlara ''1340'te gelenler'' deniyor. İlkokul 4. sınıf öğrencileri için 1340 nedir? Eğer bir öğreten olmazsa...
Kitap Bağışları
TBMM 23 Nisan 1920 günü bir yasa çıkarabilseydi ; '' Maarif teşkilatında vazifeli muallimlerin tekaüde ayrıldıkları tarihte tedrisata dair tüm kitapları aynı müessesede muhafaza olunacaktır.'' Elbette 1920 koşulları çok...
Ucasarlı Atılgan Mehmet'in Romanında Nevşehir Lisesi Eğiticileri
'' Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün arşivinde bulunan miladi 1584 tarihli mufassal defterinde ve Başvekalet Arşivi'nde; 1718 yılında Damat İbrahim Paşa sadrazam olduğunda şehir, Uçhisar'a bağlı 30 hanelik Muşkara...
Ahıska Folkloru
AHISKA  FOLKLORU Ahıska  Türkleri, Gürcüstan'ın Meshet-Cavaheti mahallının Adıgün, Ahısga, Aspindza, Ahalkalaki, Bogdanovka ve başga rayonlarında yaşamış, 1944'üncü ilin 14 noyabrında ( kasım ayı )  öz doğma...
Kerkük Türkmen Dilinde Dialekt ve Şive Farkları
Kerkük Türkmen Dilinde Dialekt ve Şive Farkları Kısaltmalar A K : Altun Köprü şivesi, Er : Erbil şivesi, A : Arapça, K : Kerkük şivesi, Kif : Kifri şivesi, Mend. Han : Mendeli, Hanagin şivesi, Til : Til'efer şivesi, Tuz. Hur.: Tuz Hurmatu...
Benim Hiç Bisikletim Olmadı
Haftada bir, pazartesi günleri Nevşehir'e gidiyoruz. Sebze, meyve aldıktan sonra heybeyi, sepeti bakkal Ahmet Ağa'nın dükkanına bırakıyoruz. Büyük Sinema'da oynayan filmi seyretmeden Göre'ye dönmek olur mu ? Bu arada, cebimizdeki...
Sigara'nın Hiç Zararını Görmedim
SİGARANIN HİÇ ZARARINI GÖRMEDİM Elma attım duvara Yuvarlandı kenara Oğlanın yakışığı Tüttürdüğü sigara. Bir kurban bayramının, yazın en sıcak günlerine rastladığı bir yıl, Göre ilkokulunda öğrenci olan Yücel ağabeyim, arkadaşlarının...
Nevşehir ve Ürgüp Atasözleri
NEVŞEHİR ve ÜRGÜP ATASÖZLERİ Dr Emrullah Güney Bitmez, sonu gelmez kitaplık düzenlemeleri sırasında bir defter dikkatimi çekti. Üzerinde 1971-78 yazılı… Bu, benim Fırat Üniversitesi'ne geçmeden önceki, Nevşehir Merkez Ortaokulu'nda...
Göreli Gezici Başmuallim Şükrü Bey - Emrullah Güney
GÖRELİ GEZİCİ BAŞMUALLİM ŞÜKRÜ BEY ‘' 1329 senesinde Bulgar işgalindeki Edirne, Türk ordusunun bir baskınıyla kurtarılıyor. Üç nehir şehri, Osmanlı Devleti'nin ikinci paytahtı, Selimiye Camisiyle taçlanmış Trakya'nın...
Mediko Sosyal Merkezi’nde Öğlen Yemeği
Yine yeşeriyor fındık dalları Acep noolacak yârin halları ? MSM…Cebeci, Devlet Konservatuarı karşısına doğru. Dikimevi… Giresun Yüksek Tahsil Talebe Yurdu olarak yapılmış güzel bir yapı. Gökçe gökçe boyaklı. Tam 5 katlı. Ankara...
1964 EYLÜL
Kızılcin Köyü daha Özyayla olmamıştı. Hangi işgüzar mülki idare amirinin fikriydi bu, bilmiyorum. Neden, değiştirmek gerekiyor köyün adını ? ‘'Kızıl''a düşmanlık…Oysa kızıl, birçok Türk ilinde, örneğin Azerbaycan'da...
D İ Y A R B A K I R : KADİM MEDENİYET MERKEZİ
D İ Y A R B A K I R : KADİM MEDENİYET MERKEZİ Dr Emrullah Güney Sönmüş yanardağ Karacadağ'ın surlar için, evler için, köprüler için yapı taşı hazırladığı bir kadim medeniyet merkezidir Amid. Ol Karacadağ'dır ki kar sularının...

banner39